En strategis framgång avgörs av dess genomförbarhet. Det är oftast under transformeringen från tanke till handling som många strategiprojekt havererar, inte minst när det kommer till förankring i organisationen och delegering av processen till linjeansvariga. Därför måste det alltid finnas en plan för hur strategi länkas till exekvering, dvs. hur man tar projektet från ”ritbordet” till ”golvet” och hur ledningen smidigt flyttar fokus från strategisk planering till strategisk styrning och ledning.

  • Företagsstyrning
  • Tillståndspliktig verksamhet
  • Affärsmodeller
  • Affärsplanering
  • Kapitaltäckningsreglerna
  • Ekonomiskt kapital

1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Utbildningen anpassas efter beställarens och deltagarnas behov.

Anmäl dig här

    Jag godkänner att ni sparar mina uppgifter.
    The Councils Integritetspolicy