The Council har lång erfarenhet Kapitalförvaltning och våra rådgivare kan hjälpa er med bland annat följande tjänster:

  • Upphanda av kapitalförvaltning
  • Skriva placeringsreglementen och policies
  • Investeringsutvärderingar
  • Administration och regelefterlevnad
  • Systemupphandling och utvärderingar
  • MiFID

ANLITA THE COUNCIL