The Council erbjuder en utbildning till dig som skall ta ett licensieringstest hos SwedSec för Ledning- och kontrollfunktioner. Vi utbildar dig inom alla delområden i SwedSecs licensieringstest:

  1. Styrning och intern kontroll
  2. Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning
  3. Reglering och etik på värdepappersmarknaden

Utbildningen följer SwedSecs kunskapskrav som ”utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter.”

Utbildningen följer SwedSecs kunskapskrav som ”utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter.

Vi erbjuder en 1 – 3 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler.

Utbildningen anpassas efter beställarens och deltagarnas behov. Kontakta oss för att diskutera ert behov och begär en offert!

Till E-learning

Anmäl dig här

    Jag godkänner att ni sparar mina uppgifter.
    The Councils Integritetspolicy