I spåren av finanskrascherna 2008 och därefter har kraven på styrelsens förmåga att utöva styrning och kontroll över banker ökat. Reglerna är desamma oavsett bankens storlek och geografiska hemvist. I korthet innebär reglerna att kraven på styrelsernas tillsyn och ansvar för verksam­heten ökar, kombinerat med en möjlighet för FI att utdöma en administrativ sanktions­avgift från en styrelseledamot som anses vara ansvarig för händelse.

 • Corporate governance
 • Kontrollfunktionerna
 • Normgivning
 • Resolution
 • Uppdragsavtal
 • Whistleblowing
 • Regler på värdepappersmarknaderna
 • Ingripanden och sanktioner
 • Kundskydd
 • Informations- och rapporteringsskyldighet

Föreläsarna från The Council har alla mångårig personlig erfarenhet av arbete med risker inom finansiell verksamhet. Specialistkompetens i kombination med pedagogisk skicklighet har gjort föreläsarna till uppskattade föredragshållare på otaliga konferenser och kurser genom åren.

1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Utbildningen anpassas efter beställarens och deltagarnas behov.

Anmäl dig här

  Jag godkänner att ni sparar mina uppgifter.
  The Councils Integritetspolicy