Utbildningar

Skräddarsydda utbildningar av finansfolk för finansfolk

The Council hjälper ägare, styrelser och enskilda ledamöter att utveckla sin professionella kompetens genom att erbjuda utbildningar specifikt framtagna för den finansiella sektorn. Våra utbildningar kan även skräddarsys för just ert bolag. Kursprogrammet tas då fram tillsammans med er och innehållet anpassas efter er verksamhet, deltagarnas behov samt kunskapsnivå.


Våra utbildningar till styrelser, ledning och kontrollfunktioner

Kraven på kunskap i finansiella företag har ökat markant och därmed också kraven på styrelse, ledning och personal. Sunt bondförnuft i en allt mer komplex företagsmiljö är alltid en tillgång men oftast inte tillräckligt. Även företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential ökar om styrelsen är rätt sammansatt, arbetar med rätt frågor och har rätt arbetsformer.


Våra kurser i finansiell psykologi

Utbildning i finansiell psykologi:
Förståelse för hur marknadspsykologi och din egen psykologi samspelar, är idag en förutsättning för både bra rådgivning och väl genomförd kapitalförvaltning. Du som idag arbetar med rådgivning behöver förstå kundernas beteenden och psykologiska grund för finansiella beslut. De bästa rådgivarna har insikt i sin egen, marknadens- och kundens psykologi. Det finns ett stort värde i s.k. beteendecoaching av kundernas uppfattning om marknader och investeringar. De skickligaste kapitalförvaltarna har både självinsikt och förstår marknadens psykologi! The Council erbjuder två utbildningar i finansiell psykologi. Den ena utbildningen riktar sig till private bankers och kundrådgivare. Den andra utbildningen riktar sig till kapitalförvaltare med eget förvaltningsansvar.


För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil dot se