Categories
Okategoriserade

Utbildning för styrelse och ledning

I spåren av finanskrisen för tio år sedan har som bekant kraven på en bankstyrelses förmåga att utöva styrning och kontroll av verksamheten ökat. Reglerna är desamma oavsett institutets storlek, organisationsform och geografiska hemvist.

Den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har gett ut ”Riktlinjer för intern styrning och kontroll” (GL 11) och ”Riktlinjer för lämplighetsprövning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare” (GL 12). De nya riktlinjerna börjar gälla i Sverige från den 30 juni i år. I korthet innebär reglerna att kraven på styrelsernas tillsyn och ansvar för verksamheten ökar, kombinerat med en möjlighet för FI att utdöma en administrativ sanktionsavgift från en styrelseledamot som anses vara ansvarig för en händelse.

Exempel från kursinnehållet:

  • Styrning och organisation: Aktiebolagslagen (ABL), Sparbankslagen (SpBL) och bankens organisation. Ditt ansvar som styrelseledamot.
  • Regler och lagar som styr bankens verksamhet. Tillsynen över banker och samhällets krav på bankens organisation och styrning.
  • Intern styrning och kontroll i praktiken: Vad är en risk? Vilka risker vill vi ta och kan vi ta?
  • Kapitaltäckning och vad som påverkar den. Intern kapital- och likviditetsutvärdering.
  • Bankens kontrollfunktioner och ansvarsfördelning: Riskhanteringens roller och ansvar.

Utbildningen kan skräddarsys och avser minst 5 deltagare. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, praktikfall och erfarenhetsutbyte. The Council har utfört flera utbildningar till styrelser och ledningar i bank. Alla The Councils lärare har lång och gedigen erfarenhet, från ledande positioner, av bank- och finansmarknader, både från Sverige och internationellt. Pris enligt offert.

För mer information kontakta

Lars Söderlind
+46 706 739 366
lars.soderlind@thecouncil.se