Uppdragsformer

Våra uppdrag hos er kan ske inom följande former:

Rådgivningsavtal

Vi är rådgivare åt er och stödjer er verksamhet med vår expertkunskap. Vi kan genomföra analyser och utredningar eller helt enkelt fungera som bollplank åt er ledningsfunktioner och avdelningschefer.

Uppdragsavtal (outsourcingavtal)

Vi kan ta på oss funktionsansvaret för exempelvis riskkontroll eller regelefterlevnad. The Council efterlever lagar, regler och era interna policy’s och instruktioner som övriga verksamheter och funktioner inom ert företag. The Councils konsulter rapporterar till ert företags relevanta linjebefattningar.

Interimstjänster

Våra rådgivare kan under en begränsad tid fungera som ledare och avdelningschefer när ert företag har drabbats av oväntat personalbortfall.

Projektledning

Vår rådgivare kan fungera som projektledare eller ingå som specialister i ert företags olika projekt.

Som projektledare tar vi ansvar för interna projektavtal med överenskomna projektsyften och leveranser, projektplaner, personal- och resursledning.

Sourcingtjänster

Våra rådgivare kan stödja er vid upphandling av tjänster, system, IT.hårdvara eller byggnader. Vi kan hjälpa er med kravspecifikationer, utvärderingar, proof of Concept, leverantörsutvärderingar, förhandlingar och kontraktshantering.

Våra uppdragsformer erbjuds i våra tjänsteområden nedan: