Ansökningar av verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen

Behöver ditt företag söka ett verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen. The Council har hjälpt flera företag med sin tillståndsprocess, både i Sverige och inom EU. Vår uppfattning är att företaget själv skall göra det mesta av arbetet medan vi fungerar som rådgivare och för processen framåt.

Vi kan hjälpa till med hela ansökningsprocessen som kan omfatta:

 • Ägarprövning
 • Ledningsprövning
 • Affärsmodell och affärsplanering för minst 3 år framåt
 • Kapitaltäckning, likviditetsplanering och kapitalanskaffningsplaner
 • IT Systemplan och beskrivningar
 • Tillämpning av Lagar och regler
 • Framtagning av interna regelverk
 • Uppdragsavtal
 • Gränsöverskridande verksamhet

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Följande verksamheter är tillståndspliktiga:

 • Bank- och finansieringsrörelse
 • Värdepappersrörelse
 • Fondverksamhet
 • Försäkringsförmedling
 • Gränsöverskridande verksamhet