The Councils säkerhetsexperter har lång erfarenhet från storbanker och kan hjälpa er inom flera olika säkerhetsområden:

  • Informationssäkerhet
  • Kontinuitetsplanering
  • Cybersäkerhet
  • Förebygga exponering mot penningtvätt
  • Resolution och avvecklingsplaner
  • Katastrofplanering och katastrofövningar
  • Återhämtningsplaner

ANLITA THE COUNCIL