Rådgivning för Non-performing-loans

The Council erbjuder rådgivning och stöd till våra kunder, finansiella institut och företag som vill avyttra sin portfölj av Non Performing Loans och investerare som önskar köpa portföljer av Non Performing Loans.

 • Rådgivning
  • Identifiering och utvärdering av NPL-portföljer
  • Due diligence och Investment Memorandum
  • Regelverksfrågor
  • Marknadsinformation
 • Värdering av portfölj
  • Datainsamling
  • Portföljstrukturering
 • Förmedling av portfölj
  • Upphandlingar
  • Avtal och förhandlingar
 • Uppföljning efter avyttring eller förvärv
  • Inkassofrågor
NPL Markets i Norden- den digitala investeringsplattformen

Nu introducerar vi NPL Markets digital plattform för säljare och investerare inom Non Performing Loans på den svenska och nordiska marknaden. Plattformen medger en kraftigt effektiviserad och förbättrad investeringsprocess.

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

The Council bistår dig som vill avyttra eller investera i portfölj av Non Performing Loans. Vi finns med i hela processen, från behov och portföljutvärdering till upphandling, budgivning och uppföljning.