Våra rådgivare är seniora kreditspecialister och kreditchefer. Vi hjälper er att förbättra er kreditgivning och optimera era risker.

Vi bistår er gärna med vår kompetens inom:

  • Kreditprocesser
  • Kreditriskbedömningar
  • Kreditpolicy’s och instruktioner
  • Kreditriskmodeller
  • Kreditutvärderingar
  • Regelefterlevnad och instruktioner; IFRS m.m.

Vi kn hjälpa er inom er kreditverksamhet genom rådgivning, uppdragsavtal och med interimsuppdrag.

ANLITA THE COUNCIL