Att upphandla nya IT lösningar kräver lång verksamhetserfarenhet, mycket goda kunskaper i hårdvara och system, avtalsjuridik men framför allt affärskänsla. The Councils rådgivare erbjuder just detta. Kontakta oss om ni planerar köpa in nya system eller nya datorer.

  • Behovsanalys
  • Systemutvärdering
  • Inköpsstyrning
  • Projektledning
  • Leverantörsutvärdering och -styrning
  • Förhandlingsstöd och kontraktshantering
  • Proof-of-concept

ANLITA THE COUNCIL