Kundskydd och regelefterlevnad är viktigt i all finansiell verksamhet. The Council hjälper er med att tolka och implementera nya förordningar och direktiv från EU, Svenska lagar och Finansinspektionens bestämmelser och råd. Vi hjälper er med ert företags kundskydd och regelefterlevnad:

  • Vi hjälper er skriva era interna polcy’s och instruktioner
  • Vi hjälper er tolka EU’s förordningar och direktiv,  svenska lagar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
  • Vi utför kontroll av er regelefterlevnad

Vi hjälper er också med uppdragsavtal inom riskkontroll och regelefterlevnad.

ANLITA THE COUNCIL