Betaltjänster kommer att genomgå stora förändringar de kommande åren. Effekterna av införande av EU direktivet PSD2 har ännu inte slagit igenom till fullo och snart lanseras P27, det nordiska betalningsprojektet som avser införa ett gemensamt betalningsinfrastruktur i Norden. Kontanthanteringen minskar med hjälp av digitala lösningar såsom Swish och payfunktioner i mobilerna, vilket också är utmanare till befintliga kortlösningar.

The Council hjälper er att hitta rätt betalstrategi för ert företag!

Vi kan hjälpa er med följande inom segment Betaltjänster:

  • P27 och PSD2
  • Flödesanalyser
  • Konkurrensanalys
  • Likviditetshantering
  • Compliance; AML, bedrägeri och korruption
  • Operativa risker
  • IT-risker

ANLITA THE COUNCIL