Tjänster

Våra tjänster


The Council erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom Governance, Compliance Risk och strategi. The Council är rådgivare och konsulter med kompetens för alla typer och storlekar på finansiella företag. Vi kan med vår erfarenhet fungera partner och rådgivare för er i strategiskt viktiga frågor för verksamheten. Vi är specialister i governance, risk, compliance och strategi och vårt utbud av tjänster rör främst dessa områden.

Strategi- & affärsutveckling


Affärs- och produktutveckling, affärsmodellering, affärsplaner och marknadsplaner är några exempel på det stöd vi kan ge ert företag för en framtida framgångsrik verksamhet.

Riskhantering & kontroll


Finansiella risker kan äventyra ert företags verksamhet. Vi är experter på kredit-, marknads- , likviditets- och operativa risker.

Governance /Compliance


Intern styrning och kontroll är viktiga funktioner i alla företag. The Councils gedigna erfarenhet av företagsstyrning hjälper er hitta rätt organisation, styrning och hjälper ert företag att följa aktuella lagar och regler.

Områden


The Council kan erbjuda rådgivning inom alla områden som finns inom bank och finans. Våra konsulter har djup expertis och erfarenhet från olika delar av finansiell verksamhet och vi kan hjälpa dig inom dessa områden vad gäller allt från risk till strategi och governance samt compliance.

KAPITALFÖRVALTNING

KREDITHANTERING

BETALNINGAR & CASH MANAGEMENT

BANKING

FINANSIELLA INSTRUMENT

Våra utbildningar


The Council hjälper främst ägare, styrelser, ledningar och specialister att utveckla sin professionella kompetens genom att erbjuda utbildningar specifikt framtagna för den finansiella sektorn.

Våra utbildningar kan även skräddarsys för just ert bolag. Kursprogrammet tas då fram tillsammans med er och innehållet anpassas efter er verksamhet, deltagarnas behov samt kunskapsnivå.

Corporate governance


Utbildningen anpassas efter beställarens och deltagarnas behov. I kursen ingår främst följande utbildningsdelar:

 • Styrelsens och ledningens ansvar i finansiella företag 
 • Normgivning, lagar och förordningar som reglerar företagets organisation 
 • Tillståndspliktiga verksamheter 
 • Intern styrning och kontroll 
 • Viktiga styrdokument

1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

 

 

Övergripande riskutbildning


1 dags övergripande kurs om riskhantering och kontroll:

 • Det finansiella systemet
 • Övergripande om finansiella instrument
 • Tillsynen av det finansiella systemet, Finansinspektionens, Riksbankens och Riksgäldens uppdrag
 • Övergripande om marknads-, likviditet-, kredit- och operativa risker
 • Baselreglerna med IKLU
 • Intern styrning och kontroll

 

Fördjupad riskutbildning


2-dagars fördjupande kurs om riskhantering och kontroll:

 • Finansiella risker 
 • Finansiella instrument
 • Baselreglerna med IKLU
 • Economic capital
 • Compliance-risker 

 

SwedSec


1 – 3 dagars utbildning som möter de kunskapskrav som SwedSec ställer inför deras licensieringstest för ”Ledning- och kontrollfunktioner”.

1 – 3 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Specialistutbildningar


 • Finansiell matematik
 • Ränteteori och räntemodeller
 • Finansiella derivat och värderingsmodeller
 • Riskmodellering
 • Simuleringar av risker

1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Compliance-utbildning


 • Etiska värderingar och Whistleblowing
 • Regler om intressekonflikter och incitament
 • Regler om mutor och bestickning
 • Marknadsmissbruk och rapporteringsskyldighet
 • Regler mot penningtvätt och terrorismfinansiering (AML)

1 – 2 dagars kurs inom regelefterlevnad för Styrelsemedlemmar, ledningsfunktioner och specialister. Vi sätter samman en kurs utifrån ert behov och upplägg. Ovan ser du en del av innehållet i vårt utbud av ämnen.

Kurser i
finansiell psykologi


Förståelse för hur marknadspsykologi och din egen psykologi samspelar är idag en förutsättning för både bra rådgivning och väl genomförd kapitalförvaltning. Du som idag arbetar med rådgivning behöver förstå kundernas beteenden och psykologiska grund för finansiella beslut.

The Council erbjuder två utbildningar i finansiell psykologi. Den ena utbildningen riktar sig till private bankers och kundrådgivare. Den andra utbildningen riktar sig till kapitalförvaltare med eget förvaltningsansvar.

Finansiell psykologi

FÖR KAPITALFÖRVALTARE

 • Förstå beteendeekonomi – ekonomi & psykologi i samspel
 • Förstå risk – när lönar sig ett risktagande?
 • Så förbättrar du dina prognoser
 • Första dig själv – psykologiska misstag vid investeringar
 • Förstå marknaden – marknadspsykologi
 • Modellval och psykologi – förbättra investeringsprocessen

1 DAGAR

3995 SEK EXKL. MOMS

 

Finansiell psykologi

FÖR PRIVATE BANKERS

 • Ditt viktigaste mervärde som rådgivare
 • Psykologiska misstag vid investeringar
 • Riskbenägenhet – vad är risk för kunden?
 • Investerarkategorier – hur personlighetstyp påverkar beslut
 • Rådgivarens självinsikt
 • Marknadspsykologi & gruppbeteende
 • Verktyg för att leda kunden rätt – beteendecoaching

1 DAGAR

3995 SEK EXKL. MOMS

 

Kommunikation


Lorem ipsum dolor sit amet, sed dicam blandit tractatos ad, qui falli eruditi legendos ea. At nec exerci munere, no usu vidisse eruditi legendos ea imperdiet.

 

Outsourcing


Lorem ipsum dolor sit amet, sed dicam blandit tractatos ad, qui falli eruditi legendos ea. At nec exerci munere, no usu vidisse eruditi legendos ea imperdiet.

Uppdrag


Lorem ipsum dolor sit amet, sed dicam blandit tractatos ad, qui falli eruditi legendos ea. At nec exerci munere, no usu vidisse eruditi legendos ea imperdiet.

Tillstand


Lorem ipsum dolor sit amet, sed dicam blandit tractatos ad, qui falli eruditi legendos ea. At nec exerci munere, no usu vidisse eruditi legendos ea imperdiet.

Interim


Lorem ipsum dolor sit amet, sed dicam blandit tractatos ad, qui falli eruditi legendos ea. At nec exerci munere, no usu vidisse eruditi legendos ea imperdiet.

IT-upphandlningar


Lorem ipsum dolor sit amet, sed dicam blandit tractatos ad, qui falli eruditi legendos ea. At nec exerci munere, no usu vidisse eruditi legendos ea imperdie