Tjänster2020-12-10T13:44:01+01:00

Våra tjänster

The Council erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom Governance, Compliance Risk och strategi. The Council är rådgivare och konsulter med kompetens för alla typer och storlekar på finansiella företag. Vi kan med vår erfarenhet fungera partner och rådgivare för er i strategiskt viktiga frågor för verksamheten. Vi är specialister i governance, risk, compliance och strategi och vårt utbud av tjänster rör främst dessa områden.

ANLITA THE COUNCIL

Ledningsfunktioner

The Council har ett omfattande erbjudande av tjänster inom ledningsfunktioner och företagsstyrning.

Affärs- och verksamhetsområden

Det är affärsområdena och supporterande verksamheter som driver företaget framåt. The Council brinner för att stödja dem i sin verksamhet med flera olika tjänster.

Säkerhet

The Councils säkerhetsexperter har lång erfarenhet från storbanker och kan hjälpa er inom flera olika säkerhetsområden: Informationssäkerhet Kontinuitetsplanering ...

Behöver ditt företag söka ett verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen. The Council har hjälpt flera företag med sin tillståndsprocess, både i Sverige och inom EU.

The Council vänder sig till finansiella institut och företag som vill avyttra sin portfölj av Non performing loans eller till investerare som önskar köpa portföljer av Non performing loans.

Till toppen