Varför The Council?

The Council är experter på finansiell verksamhet. Vi täcker både ledningsverksamhet, affärsverksamhet, risk och compliance, operations, administration, kommunikation och IT. Det existerar inga vattentäta skott mellan de olika delarna av verksamheten. Varje signifikant förändring som sker i en del påverkar också en annan del på något sätt, undantagslöst.

The Councils rådgivning och lösningar är anpassade utifrån varje uppdragsgivares unika situation, organisation och genomförandeförmåga. Alla våra rådgivare har lång professionell erfarenhet och vi lägger stor vikt på att utveckla själva affären hos våra kunder.

Vår rådgivning är kunskapsöverförande, för att uppdragsgivaren själv skall kunna föra processen och projektet vidare, utan att vara kontinuerligt beroende av rådgivaren.

Vi kan sammanfatta vårt erbjudande till:

a. Expertis och erfarenhet
b. Seniora konsulter
c. Kundanpassad rådgivning
d. Djup och bredd
e. Snabba och flexibla
f. Track rekord och kundnöjdhet

Vårt löfte

Våra rådgivare är vårt erbjudande. Vi satsar på erfarna människor med lång och bred erfarenhet från finansiell verksamhet. Det ger ett helhetsperspektiv men också en djup förståelse för det hantverk som finansiellt företagande är. Det ger oss också ett brett urval av tjänster inom de flesta områden som finansiella företag verkar inom.  Vi agerar behovs- och marknadsdrivet och vi vill alltid ge våra kunder den bästa expertis som vi kan ge. Vi räds inte svåra uppdrag eftersom vi vill följa med våra kundföretag och deras personal på deras utmaningar.

Our advice – Your performance

Exempel på genomförda kunduppdrag:

 • Strategi för bankdotterbolag
 • IKLU och 3:e försvarslinjen för svensk bank
 • Projekt för implementering av IFRS9 i svenska banker
 • Compliance- och AML organisation i svensk storbank
 • Kreditriskmodellering
 • Riskpolicies
 • Marknadsrisk- interna modeller
 • Operativ riskhantering
 • Affärsmodell och verksamhetsplan för kreditinstitut
 • Tillståndsansökningar
 • Utbildningar
 • Risk, compliance och företagsstyrning
 • Specialistutbildningar inom likviditetsrisker, marknadsrisker, operativa risker samt kreditrisker

Exempel på utbildningar vi genomfört:

 • Risk, compliance och företagsstyrning
 • Specialistutbildningar inom likviditetsrisker, marknadsrisker, operativa risker samt kreditrisker
 • Finansiell psykologi