IT-UPPHANDLINGAR

Textbox Section

The Council erbjuder stöd vid upphandling av ny systemfunktionalitet. Våra rådgivare har mycket lång erfarenhet från komplexa utvärderingar och upphandlingar av IT-system, moln- och outsourcinglösningar samt hårdvara för stora banker.

Exempel på aktiviteter där vi adderar mervärde:

  • Behovsanalys
  • Systemutvärdering
  • Inköpsstyrning
  • Leverantörsutvärdering och -styrning
  • Förhandlingsstöd och kontraktshantering
  • Proof-of-concept
The Council - Governance
 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >