GOVERNANCE

Textbox Section

Intern styrning och kontroll (Governance) och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde för styrelse och ledning.

Intern styrning och kontroll handlar inte enbart om regelefterlevnad utan också om att bygga tydliga beslutsvägar och därigenom skapa bättre villkor för tillväxt.

Om man lägger stora resurser på anpassning till ett regelverk så bör man samtidigt se över på vilka övriga sätt organisationen och kärnaffären kan dra nytta av den anpassning som ändå måste göras.

The Council erbjuder ett brett stöd inom området Governance & Compliance för såväl styrelse, ledning och övrig organisation. Vår leverans sker i form av utredningar, projekt och/eller utbildningar.

The Council - Governance
 

RISK
Finansiella, operativa och marknadsrelaterade risker kan äventyra alla verksamheter på kort
eller lång sikt.
Läs mer >

GOVERNANCE
Intern styrning och kontroll (Governance)
och regelefterlevnad (Compliance) har under senare år blivit ett allt viktigare fokusområde
för styrelse och ledning.
Läs mer >

STRATEGI
Att skapa och utveckla vinnande strategier är en sak. Att genomföra dessa strategier innebär en helt annan utmaning.
Läs mer >