Banker och andra aktörer på finansmarknaderna utsätter sig för en mängd risker i sin verksamhet. Riskexponeringen är en normal del av verksamheten och ett led i deras strävan efter god lönsamhet. Men ett överdrivet risktagande kan hota framtida intjäning, skapa likviditetsproblem och t.o.m. hota bankens eller det finansiella företagets överlevnad. Kunskap om vilka risker som typiskt uppträder i finansiell verksamhet, hur dessa kan kvantifieras och hanteras är därmed avgörande för företagets framgång.

Våra grundläggande kurs inom risk och riskhantering omfattar bl a följande områden:

 • Introduktion till risk
 • Sannolikheter och riskbegrepp
 • Diversifiering och portföljrisker
 • Begrepp inom kapitalförvaltning
 • Ränteteori
 • Investeringskalkyl
 • Lån, obligationer, factoring och bolån
 • Aktier och aktievärdering, clearing
 • Terminsinstrument
 • Swappar
 • Optioner
 • Valuta och råvarumarknaden
 • Kapitaltäckning
 • Metoder för att mäta risker
 • Regelverket för intern styrning och kontroll

The Council har mångårig personlig erfarenhet av arbete med risker inom finansiell verksamhet. Specialistkompetens i kombination med pedagogisk skicklighet har gjort företaget till uppskattade utbildare och föredragshållare på otaliga konferenser och kurser genom åren.

Det här är en E-learningkurs i flera avsnitt med kontrollfrågor, sluttest, självstudiematerial samt intyg vid avklarad utbildning.

Är du intresserad av en utbildning på plats hos er eller genom ett webinar så kan vi genomföra en 1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Våra utbildningar anpassas efter beställarens och deltagarnas behov.

Grundkurs i risk och riskhantering
Pris: 9.500,00 + MvS
 • Unik onlinekurs med filmer, kontrollfrågor, sluttest och utbildningsintyg efter avklarat test
 • Skräddarsydd utbildning av experter inom området
 • Kursmaterial och referensmaterial
 • Tillgång 24 timmar, alla dygn
 • Kursen skall genomföras inom 3 månader
 • Q&A möjlighet

Köpvillkor:

 • Registrera dig i vårt anmälningsformulär
 • Tryck på ”Starta nu” knappen som för dig till betaltjänsten
 • Efter att betalningen har registrerats hos oss kommer du att få ett epostbrev med inloggningsuppgifter till din kurs
 • Du kommer att få en specifikation med köpt kurs och mervärdesskatt
 • Support är öppen 09-17 vardagar. Kontakt genom e-post till info@thecoucnil.se
 • Reklamationer skickas till info@thecouncil.se
Ej Tillgänglig