Categories
Okategoriserade

Grundläggande utbildning för styrelser i Corporate Governance och ansvar

MODUL 1.

2 dagars kurs

Corporate Governance

 • hur en bank styrs och kontrolleras,
 • hur banken tjänar pengar,
 • Det finansiella systemet
 • Hur tillsynen av bankerna sker
 • Översiktligt om risk

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Grundläggande riskutbildning för styrelser

MODUL 2.

2 dagars kurs

Grundläggande riskutbildning

 • Översiktligt om ekonomisk och finansiell teori
 • Finansiella instrument
 • Finansiell ekonomi
 • Finansiella risker
 • IKLU

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Fördjupnings-utbildning risker för styrelser

MODUL 3.

2 dagars kurs

Fördjupad riskutbildning

 • Ekonomisk och finansiell teori
 • Finansiella instrument
 • Finansiella risker
 • Operativa och compliance risker
 • Penningtvätt
 • Economic Capital modeller

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Utbildning inför SwedSec:s licensieringstest för ”Ledning- och kontrollfunktioner”

MODUL 4.

1-3 dagars kurs

Möter kunskapskraven som SwedSec ställer inför deras licensieringstest för Ledning- och kontrollfunktioner.

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Utbildning för styrelse och ledning

I spåren av finanskrisen för tio år sedan har som bekant kraven på en bankstyrelses förmåga att utöva styrning och kontroll av verksamheten ökat. Reglerna är desamma oavsett institutets storlek, organisationsform och geografiska hemvist.

Den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har gett ut ”Riktlinjer för intern styrning och kontroll” (GL 11) och ”Riktlinjer för lämplighetsprövning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare” (GL 12). De nya riktlinjerna börjar gälla i Sverige från den 30 juni i år. I korthet innebär reglerna att kraven på styrelsernas tillsyn och ansvar för verksamheten ökar, kombinerat med en möjlighet för FI att utdöma en administrativ sanktionsavgift från en styrelseledamot som anses vara ansvarig för en händelse.

Exempel från kursinnehållet:

 • Styrning och organisation: Aktiebolagslagen (ABL), Sparbankslagen (SpBL) och bankens organisation. Ditt ansvar som styrelseledamot.
 • Regler och lagar som styr bankens verksamhet. Tillsynen över banker och samhällets krav på bankens organisation och styrning.
 • Intern styrning och kontroll i praktiken: Vad är en risk? Vilka risker vill vi ta och kan vi ta?
 • Kapitaltäckning och vad som påverkar den. Intern kapital- och likviditetsutvärdering.
 • Bankens kontrollfunktioner och ansvarsfördelning: Riskhanteringens roller och ansvar.

Utbildningen kan skräddarsys och avser minst 5 deltagare. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, praktikfall och erfarenhetsutbyte. The Council har utfört flera utbildningar till styrelser och ledningar i bank. Alla The Councils lärare har lång och gedigen erfarenhet, från ledande positioner, av bank- och finansmarknader, både från Sverige och internationellt. Pris enligt offert.

För mer information kontakta

Lars Söderlind
+46 706 739 366
lars.soderlind@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Utbildning i Finansiell psykologi

Att skapa nöjdare kunder och bättre performance

Sambandet mellan ekonomiska beslut och psykologi är idag ett konstaterat faktum. Flera ledande forskare inom behavioral finance har belönats med Nobelpriset i ekonomi. Vår utbildning inom finansiell psykologi fokuserar på att lyfta dina private bankers och rådgivare till nästa nivå. Med ökad konkurrens från nya aktörer och robotrådgivare, bör private bankers i högre grad lägga fokus på kundens psykologi. Mänskligt beteende och psykologisk påverkan har stor betydelse för hur kunder tar sina investeringsbeslut, uppfattar sin rådgivning och graden av kundnöjdhet. En bra rådgivare måste vara en beteendecoach!

Exempel från kursinnehållet:

 • Ditt viktigaste mervärde som rådgivare
 • Psykologiska misstag vid investeringar
 • Riskbenägenhet – vad är risk för kunden?
 • Investerarkategorier – hur personlighetstyp påverkar beslut
 • Rådgivarens självinsikt
 • Marknadspsykologi & gruppbeteende
 • Verktyg för att leda kunden rätt – beteendecoaching

Kursen riktar sig mot alla finansiella rådgivare och private bankers som har löpande kontakt med privatpersoner. Utbildningen kan skräddarsys och avser minst 5 deltagare. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, diskussion av olika kundcase och erfarenhetsutbyte. Pris enligt offert.

För mer information kontakta

Lars-Erik Boström
+46 708 160 380
larserik.bostrom@thecouncil.se

 

 

Lars-Erik Boström är Senior Adviser på The Council med över 20 års erfarenhet från Handelsbanken Asset Management och Handelsbanken Fonder. Där arbetade han med tillgångsallokering, analys, institutionell rådgivning, institutionell försäljning och som portföljförvaltare. Lars-Erik har också arbetat med rådgivning och förvaltning mot privatpersoner. I Handelsbanken höll han även interna utbildningar i portföljteori och behavioral finance. 2015 publicerades hans uppmärksammade bok ”Börsens Psykologi – så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”. Lars-Erik har också uppmärksammats av media i intervjuer, artiklar och reportage rörande marknadspsykologi och investerarbeteenden, bl.a. i EFN, Privata Affärer, Veckans Affärer, Stocks Magazine, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Han är Ekonomie Magister i ekonomisk analys och Diplomerad Finansanalytiker (AFA, CEFA).