Categories
Events

Välkommen till vårt frukostmöte den 20 februari

Kan MiFiD II hjälpa dig att göra mer kundaffärer?

The Council och Prometeia bjuder in dig till ett frukostseminarium den 20 februari, kl 08:00 – 09:00 om hur du som arbetar inom kapitalförvaltning och kundrådgivning kan utnyttja de finansiella regelverken och skapa bättre kundfokus.

Martin Skup från Prometeia kommer att beskriva hur en lyckad implementering av bl.a. MiFiD II medför ökat förtroende kundlojalitet samt fördubblar möjligheten till fler affärer för er. Frukostmötet hålls på engelska!

Dessutom kommer Charlotta Olivendahl från The Council kommer att berätta hur vi kan hjälpa er att få största möjliga nytta av MiFiD II.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 20 Februari 2020, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 17 februari. Anmälan sker med i formuläret på sidan.

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Om Prometeia

Prometeia S.p.a. (https://www.prometeia.it/en/home), är ett ledande Italiensk konsultbolag och systemleverantör, inom Enterprise risk management och inom Wealth management, för finansiella institutioner.

Intresseanmälan


Sending

Categories
Events

Frukostseminarium den 5 November: “Anpassa din Hybrid-rådgivning i Wealth Management”

Anpassa din Hybrid-rådgivning i Wealth Management

Hur anpassar du framgångsrikt er verksamhets robot-rådgivning till er personliga rådgivning (hybrid-rådgivning)? En framgångsrik hybrid-rådgivning ger en effektivare kundrådgivning och bättre kundkommunikation samt fler verktyg till de personliga rådgivarna.

Seminariet som hålls på engelska är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a. (https://www.prometeia.it/en/home), vilken är ett ledande Italiensk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk and wealth management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister och som arbetar för över 200 finansiella institut.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 1 November). Anmälan sker antingen genom att lämna en anmälan i formuläret till höger eller genom att skicka ett anmälan till antonio.decristofaro(at)thecouncil.se.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 5 November 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 1 November, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

Frukostseminarium den 11 Oktober

Optimera hjärnan för högre avkastning!

Finansiella beslut påverkas av psykologiska och t.o.m. biologiska faktorer. Insikten har vuxit fram i takt med nya rön inom s.k. behavioral finance. The Councils konsult Lars-Erik Boström presenterar vilka slutsatser man kan dra avseende kapitalförvaltares investeringsprocesser och i rådgivningsprocesser mot kunder, utifrån aktuell forskning inom behavioral finance och psykologi.

Lars-Erik belyser i ett intressant föredrag flera viktiga frågeställningar för alla som arbetar med kapitalförvaltning eller finansiell rådgivning.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 8 Oktober), antingen genom att skicka ett anmälan till Mireille Andersson eller genom att lämna en anmälan i formuläret till höger:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 11 Oktober 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 8 Oktober, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

Frukostseminarium den 3 Oktober om den nya betalningsinfrastrukturen

Hur påverkar den nya betalningsinfrastrukturen ditt företag?

En ny infrastruktur för betalningar är på väg att införas i Sverige, Finland och Danmark. Genom den nya infrastrukturen skapas förutsättningar för nya innovativa betalningslösningar och en förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar. Den nya betalningsinfrastrukturen bygger på internationella standarder som används av euroländerna och varje land kommer att ha en egen migreringsplan för övergången till den nya betalningsinfrastrukturen. För Sveriges del är den planen för närvarande under framtagande och kommer att offentliggöras under hösten 2019. Hur påverkar den kommande betalningsinfrastrukturen ditt företag?

The Council bjuder in till ett frukostseminarium om “Hur påverkar den nya betalningsinfrastrukturen ditt företag?” Frukostseminariet hålls den 3:e Oktober 2019, kl 08:00 – 09:00 på vårt kontor, Kungsgatan 56, 5 tr i Stockholm. Seminariet hålls av vår betalningsspecialist Lars-Åke Edenfeldt som arbetar med projektet för den nya betalningsinfrastrukturen.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 30 September), antingen genom att skicka ett anmälan till Mireille Andersson eller genom att lämna en anmälan i formuläret till höger:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 3 Oktober 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 30 September, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

Frukostseminarium 11 september om Compliance

Varför är det så svårt med Compliance och hur lyckas man?

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om “Varför är det så svårt med Compliance och hur lyckas man?”. Frukostseminariet hålls den 11:e September 2019, kl 08:00 – 09:00 på vårt kontor, Kungsgatan 56, 5 tr i Stockholm.

Compliancespecialisten Sara Nordler kommer att berätta och diskutera runt varför det är svårt att skapa fullgod regelefterlevnad, vilka är fallgroparna och hur ska man göra för att verkligen lyckas. Vi ser fram emot att höra vad du tycker och hur ni arbetar med dessa frågor i din organisation.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 9 September), antingen genom att returnera ett svar direkt från denna inbjudan eller skicka ett nytt svarsbrev till Mireille Andersson genom att lämna en anmälan i formuläret till höger:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 11 september 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 9 September, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 9 september, 2019

Categories
Events

19 Juni Frukostseminarium om Stresstester

Frukostseminarium om hur du kan automatisera dina stresstester.

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om hur du kan automatisera dina stresstester. Seminariet är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a . som är en ledande europeisk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk samt wealth management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister och de arbetar med över 200 finansiella institut.

Stresstester hjälper till att identifiera potentiella risker och sårbarheter i balansräkningen och de är ett viktigt verktyg företagets riskhantering. Att genomföra stresstester från grunden är en komplex process, men den blir enklare om den är automatiserad och integrerad i företagets riskhanteringssystem. Prometeia visar i frukostseminariet hur du kan automatisera dina stresstester så att den inte bara uppfyller företagets interna risk management processer utan också uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen, EBA, ECB och specifikt i regelverket för IKU:n.

Anmälan görs genom formuläret på denna sida. Har du mer frågor om seminariet eller om Prometeia kan du kontakta Antonio De Cristofaro på hans e-post: antonio.decristofaro@thecouncil.se

 

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 19 Juni 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 14 Juni, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 14 Juni, 2019

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

15 Maj Frukostseminarium om ränterisker i banking book

Frukostseminarium om EBA:s ”Nya riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamheter utanför handelslagret”.

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om EBA:s ”Nya riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamheter utanför handelslagret”. Seminariet är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a . som är en ledande Europeisk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk and performance management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister i Europa som arbetar för över 200 finansiella institut.

Frukostseminariet kommer att berätta om de nya riktlinjerna som träder i kraft den 30 juni, 2019 och hur de kommer att påverka institutens riskhantering och vilket systemstöd som kan komma att behövas.FrukostseminarMay v2

Anmälan görs genom formuläret på denna sida. Har du mer frågor om seminariet eller om Prometeia kan du kontakta Antonio De Cristofaro på hans e-post: antonio.decristofaro@thecouncil.se

 

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 15 Maj 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 13 Maj, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 13 Maj, 2019

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

26 Mars Frukostseminarium om Asset/Liability Management

Frukostseminarium om Asset-Liability Management

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om Asset-Liability Management för finansiella institutioner. Seminariet är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a . som är en ledande Italiensk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk and performance management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister och som arbetar för över 200 finansiella institut.

Frukostseminariet kommer att visa hur Prometeia’s system för Enterprise Risk Management system (ERMAS) kan hjälpa finansiella institutioner bl.a. att förbättra sin riskhantering och myndighetsrapportering.

Anmälan görs genom formuläret på denna sida. Har du mer frågor om seminariet eller om Prometeia kan du kontakta Antonio De Cristofaro på hans e-post: antonio.decristofaro@thecouncil.se

 

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 26 mars 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 22 mars, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 22 mars, 2019

Categories
Events

16 nov. Om finansiell psykologi i rådgivnings- och investeringsprocesser

Lars-Erik Boström, The Council pratar om:

Att använda finansiell psykologi i rådgivnings- och investeringsprocesser

Finansiella beslut påverkas av psykologiska och t.o.m. biologiska faktorer. Insikten har vuxit fram i takt med nya rön inom forskningsområdet behavioral finance. Lars-Erik presenterar vilka slutsatser man kan dra avseende kapitalförvaltares investeringsprocesser och i rådgivningsprocesser mot kunder. Detta utifrån behavioral finance och psykologi.

Lars-Erik Boström belyser ett antal viktiga frågeställningar i ett intressant föredrag för alla som arbetar med kapitalförvaltning eller finansiell rådgivning.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 16 november, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 9 november

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan torsdagen 9 november

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

24 okt. Konflikthantering och så kallade svåra samtal

Kjell Jacobsson, PrimeCoach pratar om:

Konflikthantering och så kallade “svåra samtal”

Hur förebygger vi och hanterar utmanande och dåliga beteenden hos delägare eller medarbetare? Det är sällan någons dröm att ha en besvärlig eller på annat sätt dåligt fungerande medarbetare. Helst vill vi slippa ta i detta då vi tycker att det är svårt och väcker obehag hos oss. Att undvika är dock sällan en god lösning.

Frukostseminariet kommer att beröra konflikthantering och dess möjligheter. Tips på hur man kan planera och ha en fruktbar kontakt också i svåra lägen.

Boka redan idag detta inspirerande seminarium med erfarne Kjell Jacobsson. Kjell är socionom med lång och gedigen erfarenhet av utredning planering och chefsuppdrag i offentlig sektor. Sedan ett par decennier driver han PrimeCoach. De första åren i sin verksamhet arbetade han med alkoholrehabilitering för chefer. Sedan successivt alltmer av utveckling mot ledarstöd och personlig kommunikation med konfliktlösning som en betydelsefull ingrediens. Idag är företag inom finansiell verksamhet en naturlig målgrupp.

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 24 Oktober, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 19 oktober

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 19 oktober

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

29 aug. MiFID II – Kundrelationer i praktiken

Rickard Israelsson, Calis AB pratar om:

MiFID II – Kundrelationer i praktiken

MiFID II kommer att påverka alla VP-bolags och bankers kundrelationer och därmed även ditt företags marknadspotential och konkurrenskraft.

Att själv ta kommandot och vara aktiv i syfte att förbättra de egna förutsättningarna och välja intäkts- och erbjudandefokus kan vara helt avgörande.

The Council bjuder in till ett samtal där Rickard kommer att prata om MiFID II. Vi fokuserar diskussionen på:

  • Investerarskydd
  • Insamling av kunddata
  • Information och transparens till kund och marknad

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm
När: 29 aug, klockan 08:00* – 09:00
*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15
Obs! Begränsat antal platser

Rickard Israelsson är VD för Calis AB som startades december 2016.

Rickard har varit verksam i olika delar av värdepappersrörelsen hos en svensk bankkoncern. De senaste 10 åren har han jobbat uteslutande med förändringsledning, och med fokus på regelverks- implementering sedan 2012.

Rickard är också en av medgrundarna till NordLEI som erbjuder LEI-tjänster.

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

30 maj. Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Lars-Erik Boström, senior rådgivare på The Council inom kapitalförvaltning:

Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Att upphandla kapitalförvaltning kan vara en jobbig process för många. Som kapitalägare ställs du inför ett antal frågor som är viktiga men komplexa. Kraven på finansbranschen har under flera år ökat. Detta utifrån faktorer som låg transparens i avgifter, komplicerad begreppsapparat och varierande förvaltningskvalité. Lars-Erik Boström belyser ett antal viktiga frågestställningar i ett intressant föredrag för alla kapitalägare och styrelseansvariga för kapitalförvaltning.

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)
När: 30 maj, klockan 08:00* – 09:00
*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15
Obs! Begränsat antal platser. Sista anmälan torsdagen 25 maj.

Lars-Erik Boström är senior rådgivare inom kapitalförvaltning med över 20 års erfarenhet av portföljförvaltning och finansiell rådgivning på Handelsbanken. Han är även författare till boken ”Börsens Psykologi” och skriver krönikor om behavioral finance på Veckans Affärers finanssida VAfinans.

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

27 april. IFRS-9: Sju budord för en lyckad implementation

IFRS-9: Sju budord för en lyckad implementation

Just nu ligger ju omställningen från IAS 39 till IFRS-9 högt på agendan och många brottas med hur man skall få detta på plats då det är rätt komplext och många områden som berörs. En annan aspekt är ju också att se till att de investeringar man gör i samband med förändringen kan generera fördelar.

IFRS-9 är oftast inte en quick fix men Ben och Kidane ger dig en snabb genomgång av de sju budord du behöver följa för att nå framgång i er implementation. De ger också några exempel på lyckade – och mindre lyckade – implementationer och ni har möjlighet att ställa frågor, dela erfarenheter och praktiska tillämpningar.

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)
När: 27 April, klockan 08:15* – 09:00
*) Frukost serveras från 07:45, föredraget börjar 08:15
Obs! Begränsat antal platser

Ben Wilson, senior rådgivare och specialist inom bl.a. governance och internkontroll. Tidigare SEB och PwC.

Kidane Imnetu, senior rådgivare specialiserad på risk- och kapitalmodeller. Tid. SEB och Danske Bank.

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

FULLBOKAT! 23 mars. Frukostseminarium – Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Lars-Erik Boström, senior rådgivare på The Council inom kapitalförvaltning:

Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Att upphandla kapitalförvaltning kan vara en jobbig process för många. Som kapitalägare ställs du inför ett antal frågor som är viktiga men komplexa.

Kraven på finansbranschen har under flera år ökat. Detta utifrån faktorer som låg transparens i avgifter, komplicerad begreppsapparat och varierande förvaltningskvalité.

Lars-Erik Boström belyser ett antal viktiga fråge- ställningar i ett intressant föredrag för alla kapitalägare och styrelseansvariga för kapitalförvaltning.

Välkommen till The Council!

FULLBOKAT! 

Nytt frukostseminarium inom kort.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm
När: 23 mars, klockan 08:00* – 09:00
*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.
Obs! Begränsat antal platser

Lars-Erik Boström är senior rådgivare inom kapitalförvaltning med över 20 års erfarenhet av portfölj- förvaltning och finansiell rådgivning på Handelsbanken. Han är även författare till boken ”Börsens Psykologi” och skriver krönikor om behavioral finance på Veckans Affärers finanssida VAfinans.

Ladda ned PDF >>