Categories
Events

Välkommen till vårt frukostmöte den 20 februari

Kan MiFiD II hjälpa dig att göra mer kundaffärer?

The Council och Prometeia bjuder in dig till ett frukostseminarium den 20 februari, kl 08:00 – 09:00 om hur du som arbetar inom kapitalförvaltning och kundrådgivning kan utnyttja de finansiella regelverken och skapa bättre kundfokus.

Martin Skup från Prometeia kommer att beskriva hur en lyckad implementering av bl.a. MiFiD II medför ökat förtroende kundlojalitet samt fördubblar möjligheten till fler affärer för er. Frukostmötet hålls på engelska!

Dessutom kommer Charlotta Olivendahl från The Council kommer att berätta hur vi kan hjälpa er att få största möjliga nytta av MiFiD II.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 20 Februari 2020, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista anmälningsdag är den 17 februari. Anmälan sker med i formuläret på sidan.

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Om Prometeia

Prometeia S.p.a. (https://www.prometeia.it/en/home), är ett ledande Italiensk konsultbolag och systemleverantör, inom Enterprise risk management och inom Wealth management, för finansiella institutioner.

Intresseanmälan


Sending

Categories
Utbildningar

30 Januari 2020 Kurs i Finansiell psykologi för Private Bankers

The Council erbjuder en halvdagsutbildning om finansiell psykologi för rådgivare.

Utbildningens målsättning är att lyfta private bankers och finansiella rådgivare till nästa nivå. Mänskligt beteende och omedveten psykologisk påverkan har stor betydelse för hur kunder tar sina investeringsbeslut, uppfattar sin rådgivning och graden av kundnöjdhet. En bra rådgivare måste vara en beteendecoach! Exempel från kursinnehållet:

– Ditt viktigaste mervärde som rådgivare

– Psykologiska misstag vid investeringar

– Riskbenägenhet – vad är risk för kunden?

– Investerarkategorier – hur personlighetstyp påverkar beslut

– Rådgivarens självinsikt

– Marknadspsykologi & gruppbeteende

– Verktyg för att leda kunden rätt – beteendecoaching

Kursen riktar sig mot alla finansiella rådgivare och private bankers som har löpande kontakt med privatpersoner. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, diskussion av olika kundcase och erfarenhetsutbyte.

Välkommen till The Council!


Anmälan:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm
När: 30 januari 2020, klockan 13:00– 17:00
Pris: 3.995 kr + moms (faktureras)

Anmälan till kursen sker genom att fylla i och skicka iväg formuläret som finns på denna sida!

Obs! Begränsat antal platser.
Anmälan bindande om ej avbokning görs senast den 27 januari.

Ladda ned PDF.


Utbildningsansvarig:

Lars-Erik Boström är Senior Advisor inom kapitalförvaltning. Han har över 20 års erfarenhet av portföljförvaltning, analys och finansiell rådgivning från Handelsbanken. Han är författare till bo

Categories
Utbildningar

23 Januari 2020 Kurs i Finansiell psykologi för Kapitalförvaltare

The Council erbjuder härmed en halvdagsutbildning om finansiell psykologi för kapitalförvaltare.

Vår utbildningsledare Lars-Erik Boström förklarar hur marknadspsykologi och en förvaltarens egen psykologi samspelar, är en förutsättning för ett bra förvaltningsresultat. Mänskligt beteende och omedveten psykologisk påverkan har stor betydelse för investeringsbeslut. De skickligaste förvaltarna måste både ha självinsikt och begripa marknadens psykologi! Exempel från kursinnehållet:

– Förstå beteendeekonomi – ekonomi & psykologi i samspel.

– Förstå risk – när lönar sig ett risktagande?

– Så förbättrar du dina prognoser.

– Förstå dig själv – undvik psykologiska misstag vid investeringar.

– Förstå marknaden – marknadspsykologi.

– Modellval och psykologi – förbättra investeringsprocessen.

Kursen riktar sig mot personer med ansvar för kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, diskussion av olika marknadscase och erfarenhetsutbyte.

Välkommen till The Council!


Anmälan:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm
När: 23 januari 2020, klockan 13:00– 17:00
Pris: 3.995 kr + moms (faktureras)

Anmälan till kursen sker genom att fylla i och skicka iväg formuläret som finns på denna sida!

Obs! Begränsat antal platser.
Anmälan bindande om ej avbokning görs senast den 20 januari.

Ladda ned PDF.


Utbildningsansvarig:

Lars-Erik Boström är Senior Advisor inom kapitalförvaltning. Han har över 20 års erfarenhet av portföljförvaltning, analys och finansiell rådgivning från Handelsbanken. Han är författare till boken ”Börsens Psykologi” , föredragshållare och expert i finansiell psykologi.

Categories
Events

Frukostseminarium den 5 November: “Anpassa din Hybrid-rådgivning i Wealth Management”

Anpassa din Hybrid-rådgivning i Wealth Management

Hur anpassar du framgångsrikt er verksamhets robot-rådgivning till er personliga rådgivning (hybrid-rådgivning)? En framgångsrik hybrid-rådgivning ger en effektivare kundrådgivning och bättre kundkommunikation samt fler verktyg till de personliga rådgivarna.

Seminariet som hålls på engelska är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a. (https://www.prometeia.it/en/home), vilken är ett ledande Italiensk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk and wealth management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister och som arbetar för över 200 finansiella institut.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 1 November). Anmälan sker antingen genom att lämna en anmälan i formuläret till höger eller genom att skicka ett anmälan till antonio.decristofaro(at)thecouncil.se.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 5 November 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 1 November, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

Frukostseminarium den 11 Oktober

Optimera hjärnan för högre avkastning!

Finansiella beslut påverkas av psykologiska och t.o.m. biologiska faktorer. Insikten har vuxit fram i takt med nya rön inom s.k. behavioral finance. The Councils konsult Lars-Erik Boström presenterar vilka slutsatser man kan dra avseende kapitalförvaltares investeringsprocesser och i rådgivningsprocesser mot kunder, utifrån aktuell forskning inom behavioral finance och psykologi.

Lars-Erik belyser i ett intressant föredrag flera viktiga frågeställningar för alla som arbetar med kapitalförvaltning eller finansiell rådgivning.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 8 Oktober), antingen genom att skicka ett anmälan till Mireille Andersson eller genom att lämna en anmälan i formuläret till höger:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 11 Oktober 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 8 Oktober, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

Frukostseminarium den 3 Oktober om den nya betalningsinfrastrukturen

Hur påverkar den nya betalningsinfrastrukturen ditt företag?

En ny infrastruktur för betalningar är på väg att införas i Sverige, Finland och Danmark. Genom den nya infrastrukturen skapas förutsättningar för nya innovativa betalningslösningar och en förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar. Den nya betalningsinfrastrukturen bygger på internationella standarder som används av euroländerna och varje land kommer att ha en egen migreringsplan för övergången till den nya betalningsinfrastrukturen. För Sveriges del är den planen för närvarande under framtagande och kommer att offentliggöras under hösten 2019. Hur påverkar den kommande betalningsinfrastrukturen ditt företag?

The Council bjuder in till ett frukostseminarium om “Hur påverkar den nya betalningsinfrastrukturen ditt företag?” Frukostseminariet hålls den 3:e Oktober 2019, kl 08:00 – 09:00 på vårt kontor, Kungsgatan 56, 5 tr i Stockholm. Seminariet hålls av vår betalningsspecialist Lars-Åke Edenfeldt som arbetar med projektet för den nya betalningsinfrastrukturen.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 30 September), antingen genom att skicka ett anmälan till Mireille Andersson eller genom att lämna en anmälan i formuläret till höger:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 3 Oktober 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 30 September, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser.

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

Frukostseminarium 11 september om Compliance

Varför är det så svårt med Compliance och hur lyckas man?

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om “Varför är det så svårt med Compliance och hur lyckas man?”. Frukostseminariet hålls den 11:e September 2019, kl 08:00 – 09:00 på vårt kontor, Kungsgatan 56, 5 tr i Stockholm.

Compliancespecialisten Sara Nordler kommer att berätta och diskutera runt varför det är svårt att skapa fullgod regelefterlevnad, vilka är fallgroparna och hur ska man göra för att verkligen lyckas. Vi ser fram emot att höra vad du tycker och hur ni arbetar med dessa frågor i din organisation.

Frukostseminariet är kostnadsfritt men då vi har ett begränsat antal platser i våra lokaler ber vi er anmäla er närvaro i förväg (senast den 9 September), antingen genom att returnera ett svar direkt från denna inbjudan eller skicka ett nytt svarsbrev till Mireille Andersson genom att lämna en anmälan i formuläret till höger:

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 11 september 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 9 September, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 9 september, 2019

Categories
Events

19 Juni Frukostseminarium om Stresstester

Frukostseminarium om hur du kan automatisera dina stresstester.

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om hur du kan automatisera dina stresstester. Seminariet är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a . som är en ledande europeisk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk samt wealth management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister och de arbetar med över 200 finansiella institut.

Stresstester hjälper till att identifiera potentiella risker och sårbarheter i balansräkningen och de är ett viktigt verktyg företagets riskhantering. Att genomföra stresstester från grunden är en komplex process, men den blir enklare om den är automatiserad och integrerad i företagets riskhanteringssystem. Prometeia visar i frukostseminariet hur du kan automatisera dina stresstester så att den inte bara uppfyller företagets interna risk management processer utan också uppfyller de krav som ställs av Finansinspektionen, EBA, ECB och specifikt i regelverket för IKU:n.

Anmälan görs genom formuläret på denna sida. Har du mer frågor om seminariet eller om Prometeia kan du kontakta Antonio De Cristofaro på hans e-post: antonio.decristofaro@thecouncil.se

 

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 19 Juni 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 14 Juni, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 14 Juni, 2019

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

15 Maj Frukostseminarium om ränterisker i banking book

Frukostseminarium om EBA:s ”Nya riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamheter utanför handelslagret”.

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om EBA:s ”Nya riktlinjer för hantering av ränterisker som följer av verksamheter utanför handelslagret”. Seminariet är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a . som är en ledande Europeisk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk and performance management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister i Europa som arbetar för över 200 finansiella institut.

Frukostseminariet kommer att berätta om de nya riktlinjerna som träder i kraft den 30 juni, 2019 och hur de kommer att påverka institutens riskhantering och vilket systemstöd som kan komma att behövas.FrukostseminarMay v2

Anmälan görs genom formuläret på denna sida. Har du mer frågor om seminariet eller om Prometeia kan du kontakta Antonio De Cristofaro på hans e-post: antonio.decristofaro@thecouncil.se

 

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 15 Maj 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 13 Maj, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 13 Maj, 2019

Ladda ned inbjudan >>

Categories
Events

26 Mars Frukostseminarium om Asset/Liability Management

Frukostseminarium om Asset-Liability Management

The Council bjuder in dig till ett frukostseminarium om Asset-Liability Management för finansiella institutioner. Seminariet är organiserat tillsammans med Prometeia S.p.a . som är en ledande Italiensk systemleverantör och konsultbolag inom enterprise risk and performance management för finansiella institutioner. Prometeia har över 800 anställda specialister och som arbetar för över 200 finansiella institut.

Frukostseminariet kommer att visa hur Prometeia’s system för Enterprise Risk Management system (ERMAS) kan hjälpa finansiella institutioner bl.a. att förbättra sin riskhantering och myndighetsrapportering.

Anmälan görs genom formuläret på denna sida. Har du mer frågor om seminariet eller om Prometeia kan du kontakta Antonio De Cristofaro på hans e-post: antonio.decristofaro@thecouncil.se

 

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 26 mars 2019, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 22 mars, 2019

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 22 mars, 2019

Categories
Events

16 nov. Om finansiell psykologi i rådgivnings- och investeringsprocesser

Lars-Erik Boström, The Council pratar om:

Att använda finansiell psykologi i rådgivnings- och investeringsprocesser

Finansiella beslut påverkas av psykologiska och t.o.m. biologiska faktorer. Insikten har vuxit fram i takt med nya rön inom forskningsområdet behavioral finance. Lars-Erik presenterar vilka slutsatser man kan dra avseende kapitalförvaltares investeringsprocesser och i rådgivningsprocesser mot kunder. Detta utifrån behavioral finance och psykologi.

Lars-Erik Boström belyser ett antal viktiga frågeställningar i ett intressant föredrag för alla som arbetar med kapitalförvaltning eller finansiell rådgivning.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 16 november, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 9 november

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan torsdagen 9 november

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

24 okt. Konflikthantering och så kallade svåra samtal

Kjell Jacobsson, PrimeCoach pratar om:

Konflikthantering och så kallade “svåra samtal”

Hur förebygger vi och hanterar utmanande och dåliga beteenden hos delägare eller medarbetare? Det är sällan någons dröm att ha en besvärlig eller på annat sätt dåligt fungerande medarbetare. Helst vill vi slippa ta i detta då vi tycker att det är svårt och väcker obehag hos oss. Att undvika är dock sällan en god lösning.

Frukostseminariet kommer att beröra konflikthantering och dess möjligheter. Tips på hur man kan planera och ha en fruktbar kontakt också i svåra lägen.

Boka redan idag detta inspirerande seminarium med erfarne Kjell Jacobsson. Kjell är socionom med lång och gedigen erfarenhet av utredning planering och chefsuppdrag i offentlig sektor. Sedan ett par decennier driver han PrimeCoach. De första åren i sin verksamhet arbetade han med alkoholrehabilitering för chefer. Sedan successivt alltmer av utveckling mot ledarstöd och personlig kommunikation med konfliktlösning som en betydelsefull ingrediens. Idag är företag inom finansiell verksamhet en naturlig målgrupp.

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)

När: 24 Oktober, klockan 08:00* – 09:00

Anmälan: Sista dagen för anmälan är den 19 oktober

*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Sista anmälan fredagen den 19 oktober

Ladda ned PDF >>