Categories
Events

29 aug. MiFID II – Kundrelationer i praktiken

Rickard Israelsson, Calis AB pratar om:

MiFID II – Kundrelationer i praktiken

MiFID II kommer att påverka alla VP-bolags och bankers kundrelationer och därmed även ditt företags marknadspotential och konkurrenskraft.

Att själv ta kommandot och vara aktiv i syfte att förbättra de egna förutsättningarna och välja intäkts- och erbjudandefokus kan vara helt avgörande.

The Council bjuder in till ett samtal där Rickard kommer att prata om MiFID II. Vi fokuserar diskussionen på:

 • Investerarskydd
 • Insamling av kunddata
 • Information och transparens till kund och marknad

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm
När: 29 aug, klockan 08:00* – 09:00
*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15
Obs! Begränsat antal platser

Rickard Israelsson är VD för Calis AB som startades december 2016.

Rickard har varit verksam i olika delar av värdepappersrörelsen hos en svensk bankkoncern. De senaste 10 åren har han jobbat uteslutande med förändringsledning, och med fokus på regelverks- implementering sedan 2012.

Rickard är också en av medgrundarna till NordLEI som erbjuder LEI-tjänster.

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

30 maj. Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Lars-Erik Boström, senior rådgivare på The Council inom kapitalförvaltning:

Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Att upphandla kapitalförvaltning kan vara en jobbig process för många. Som kapitalägare ställs du inför ett antal frågor som är viktiga men komplexa. Kraven på finansbranschen har under flera år ökat. Detta utifrån faktorer som låg transparens i avgifter, komplicerad begreppsapparat och varierande förvaltningskvalité. Lars-Erik Boström belyser ett antal viktiga frågestställningar i ett intressant föredrag för alla kapitalägare och styrelseansvariga för kapitalförvaltning.

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)
När: 30 maj, klockan 08:00* – 09:00
*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15
Obs! Begränsat antal platser. Sista anmälan torsdagen 25 maj.

Lars-Erik Boström är senior rådgivare inom kapitalförvaltning med över 20 års erfarenhet av portföljförvaltning och finansiell rådgivning på Handelsbanken. Han är även författare till boken ”Börsens Psykologi” och skriver krönikor om behavioral finance på Veckans Affärers finanssida VAfinans.

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

27 april. IFRS-9: Sju budord för en lyckad implementation

IFRS-9: Sju budord för en lyckad implementation

Just nu ligger ju omställningen från IAS 39 till IFRS-9 högt på agendan och många brottas med hur man skall få detta på plats då det är rätt komplext och många områden som berörs. En annan aspekt är ju också att se till att de investeringar man gör i samband med förändringen kan generera fördelar.

IFRS-9 är oftast inte en quick fix men Ben och Kidane ger dig en snabb genomgång av de sju budord du behöver följa för att nå framgång i er implementation. De ger också några exempel på lyckade – och mindre lyckade – implementationer och ni har möjlighet att ställa frågor, dela erfarenheter och praktiska tillämpningar.

Välkommen till The Council!

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm (Porttelefon)
När: 27 April, klockan 08:15* – 09:00
*) Frukost serveras från 07:45, föredraget börjar 08:15
Obs! Begränsat antal platser

Ben Wilson, senior rådgivare och specialist inom bl.a. governance och internkontroll. Tidigare SEB och PwC.

Kidane Imnetu, senior rådgivare specialiserad på risk- och kapitalmodeller. Tid. SEB och Danske Bank.

Ladda ned PDF >>

Categories
Events

FULLBOKAT! 23 mars. Frukostseminarium – Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Lars-Erik Boström, senior rådgivare på The Council inom kapitalförvaltning:

Att vara kravställare på kapitalförvaltare

Att upphandla kapitalförvaltning kan vara en jobbig process för många. Som kapitalägare ställs du inför ett antal frågor som är viktiga men komplexa.

Kraven på finansbranschen har under flera år ökat. Detta utifrån faktorer som låg transparens i avgifter, komplicerad begreppsapparat och varierande förvaltningskvalité.

Lars-Erik Boström belyser ett antal viktiga fråge- ställningar i ett intressant föredrag för alla kapitalägare och styrelseansvariga för kapitalförvaltning.

Välkommen till The Council!

FULLBOKAT! 

Nytt frukostseminarium inom kort.

Var: Kungsgatan 56 (5 tr.), Stockholm
När: 23 mars, klockan 08:00* – 09:00
*) Frukost serveras från 08:00, föredraget börjar 08:15.
Obs! Begränsat antal platser

Lars-Erik Boström är senior rådgivare inom kapitalförvaltning med över 20 års erfarenhet av portfölj- förvaltning och finansiell rådgivning på Handelsbanken. Han är även författare till boken ”Börsens Psykologi” och skriver krönikor om behavioral finance på Veckans Affärers finanssida VAfinans.

Ladda ned PDF >>

Categories
Okategoriserade

Grundläggande utbildning för styrelser i Corporate Governance och ansvar

MODUL 1.

2 dagars kurs

Corporate Governance

 • hur en bank styrs och kontrolleras,
 • hur banken tjänar pengar,
 • Det finansiella systemet
 • Hur tillsynen av bankerna sker
 • Översiktligt om risk

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Grundläggande riskutbildning för styrelser

MODUL 2.

2 dagars kurs

Grundläggande riskutbildning

 • Översiktligt om ekonomisk och finansiell teori
 • Finansiella instrument
 • Finansiell ekonomi
 • Finansiella risker
 • IKLU

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Fördjupnings-utbildning risker för styrelser

MODUL 3.

2 dagars kurs

Fördjupad riskutbildning

 • Ekonomisk och finansiell teori
 • Finansiella instrument
 • Finansiella risker
 • Operativa och compliance risker
 • Penningtvätt
 • Economic Capital modeller

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Utbildning inför SwedSec:s licensieringstest för ”Ledning- och kontrollfunktioner”

MODUL 4.

1-3 dagars kurs

Möter kunskapskraven som SwedSec ställer inför deras licensieringstest för Ledning- och kontrollfunktioner.

För mer information kontakta
Mattias Styrman
+46 738 447 777
mattias.styrman@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Utbildning för styrelse och ledning

I spåren av finanskrisen för tio år sedan har som bekant kraven på en bankstyrelses förmåga att utöva styrning och kontroll av verksamheten ökat. Reglerna är desamma oavsett institutets storlek, organisationsform och geografiska hemvist.

Den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har gett ut ”Riktlinjer för intern styrning och kontroll” (GL 11) och ”Riktlinjer för lämplighetsprövning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare” (GL 12). De nya riktlinjerna börjar gälla i Sverige från den 30 juni i år. I korthet innebär reglerna att kraven på styrelsernas tillsyn och ansvar för verksamheten ökar, kombinerat med en möjlighet för FI att utdöma en administrativ sanktionsavgift från en styrelseledamot som anses vara ansvarig för en händelse.

Exempel från kursinnehållet:

 • Styrning och organisation: Aktiebolagslagen (ABL), Sparbankslagen (SpBL) och bankens organisation. Ditt ansvar som styrelseledamot.
 • Regler och lagar som styr bankens verksamhet. Tillsynen över banker och samhällets krav på bankens organisation och styrning.
 • Intern styrning och kontroll i praktiken: Vad är en risk? Vilka risker vill vi ta och kan vi ta?
 • Kapitaltäckning och vad som påverkar den. Intern kapital- och likviditetsutvärdering.
 • Bankens kontrollfunktioner och ansvarsfördelning: Riskhanteringens roller och ansvar.

Utbildningen kan skräddarsys och avser minst 5 deltagare. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, praktikfall och erfarenhetsutbyte. The Council har utfört flera utbildningar till styrelser och ledningar i bank. Alla The Councils lärare har lång och gedigen erfarenhet, från ledande positioner, av bank- och finansmarknader, både från Sverige och internationellt. Pris enligt offert.

För mer information kontakta

Lars Söderlind
+46 706 739 366
lars.soderlind@thecouncil.se

Categories
Okategoriserade

Utbildning i Finansiell psykologi

Att skapa nöjdare kunder och bättre performance

Sambandet mellan ekonomiska beslut och psykologi är idag ett konstaterat faktum. Flera ledande forskare inom behavioral finance har belönats med Nobelpriset i ekonomi. Vår utbildning inom finansiell psykologi fokuserar på att lyfta dina private bankers och rådgivare till nästa nivå. Med ökad konkurrens från nya aktörer och robotrådgivare, bör private bankers i högre grad lägga fokus på kundens psykologi. Mänskligt beteende och psykologisk påverkan har stor betydelse för hur kunder tar sina investeringsbeslut, uppfattar sin rådgivning och graden av kundnöjdhet. En bra rådgivare måste vara en beteendecoach!

Exempel från kursinnehållet:

 • Ditt viktigaste mervärde som rådgivare
 • Psykologiska misstag vid investeringar
 • Riskbenägenhet – vad är risk för kunden?
 • Investerarkategorier – hur personlighetstyp påverkar beslut
 • Rådgivarens självinsikt
 • Marknadspsykologi & gruppbeteende
 • Verktyg för att leda kunden rätt – beteendecoaching

Kursen riktar sig mot alla finansiella rådgivare och private bankers som har löpande kontakt med privatpersoner. Utbildningen kan skräddarsys och avser minst 5 deltagare. Det pedagogiska upplägget utgörs av föredrag, skriftligt kursmaterial, diskussion av olika kundcase och erfarenhetsutbyte. Pris enligt offert.

För mer information kontakta

Lars-Erik Boström
+46 708 160 380
larserik.bostrom@thecouncil.se

 

 

Lars-Erik Boström är Senior Adviser på The Council med över 20 års erfarenhet från Handelsbanken Asset Management och Handelsbanken Fonder. Där arbetade han med tillgångsallokering, analys, institutionell rådgivning, institutionell försäljning och som portföljförvaltare. Lars-Erik har också arbetat med rådgivning och förvaltning mot privatpersoner. I Handelsbanken höll han även interna utbildningar i portföljteori och behavioral finance. 2015 publicerades hans uppmärksammade bok ”Börsens Psykologi – så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”. Lars-Erik har också uppmärksammats av media i intervjuer, artiklar och reportage rörande marknadspsykologi och investerarbeteenden, bl.a. i EFN, Privata Affärer, Veckans Affärer, Stocks Magazine, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Han är Ekonomie Magister i ekonomisk analys och Diplomerad Finansanalytiker (AFA, CEFA).